Znaczące obniżenie kosztów stałych jak i zmiennych dzięki wykorzystaniu naszych zasobów wsparcia sprzedaży (pracownicy, powierzchnia biurowa, narzędzia pracy itp.);

Skuteczna pomoc specjalistów marketingu i sprzedaży bez konieczności ich zatrudniania;

Gotowa baza danych (szybkie i oszczędne łączenie partnerów w biznesie);

Pozbycie się problemu floty, spraw kadrowo płacowych związanych z działem sprzedaży;

Wiele dodatkowych korzyści zależnie od rodzaju realizowanego projektu;

Gwarancja sukcesu.