Dystrybucja i instalacja materiałów POS.
Materiały POS dzielące się na miękkie i twarde. Do POS można zaliczyć takie elementy promocyjne i reklamowe jak naklejki, bloczki z ulotkami czy też makieta przedstawiająca powiększony produkt.